3 Mayıs 2013 Cuma

ABD doları karşısında "ezilen TÜRK LİRASI" (TL) kronolojisi!..

YILLAR İTİBARIYLA AMERİKAN DOLARI KUR TABLOSU
1 Dolar = TL Değeri:

1923                00.90 TL         1978-1979           25.00 TL                1990           2.927.00 TL
1928    00.90 -01.30 TL         1980                     35.00 TL                1991           5.074.00 TL
1946    01.80 -02.80 TL         1981                     89.25 TL                1992           8.555.00 TL
1950- 1960     02.80 TL         1982                   132.00 TL                1993         14.458.00 TL
1960 (*)          09.00 TL         1983                   184.00 TL                1994         38.418.00 TL
1970                14.85 TL         1984                   280.00 TL                1995         48.057.00 TL
1968                14.85 TL         1985                   442.00 TL                1996       102.674.00 TL
1974                13.85 TL         1986                   574.00 TL                1997       207.250.00 TL
1974                14.00 TL         1987                   755.00 TL                1998       223.150.00 TL
1975                15.00 TL         1987 / 2           1.018.00 TL                2000       800.000.00 TL
1976                16.50 TL         1988                1.813.00 TL                2001    1.350.000.00 TL
1978-              19.25 TL         1989                2.311.00 TL                2002    1.665.000.00 TL
(*) 01.Haziran.1960                                                                           2003    1.500.000.00 TL
***
01 MAYIS 2013//DOLAR ALIŞ: 1.790.000 (1.790) TL, DOLAR SATIŞ: 1.800.000 (1.800) TL
 
Yıllar
Dolar Kuru
 
Yıllar
Dolar Kuru
 
 
 
 
 
1900
0.17
 
1923
1,67
1903
0.23
 
1924
1,93
1906
0.23
 
1927
1,96
1909
0.23
 
1930
2,13
1912
0.23
 
1933
1,66
1915
0.23
 
1936
1,26
1918
0.18
 
1939
1,28
1921
0.27
 
1942
1,3
1900 – 1918  arasi ortalama 1 dolar = 0.212 Lira 
1924-1939 arasi ortalama 1 Dolar = 2.044 Lira
1950-1960         arasi        1 dolar = 2.8 TL 
2015                                       1 dolar = 2.7 TL


1900 senesinden bu yana bir dolar Türk parasIyla kaç lira idi?

Osmanli donemi:

1900’de 1 dolar = 0.17 Lira veya 17 kurus
1903‘te 1 dolar  = 0.23 Lira
1906‘da 1 dolar = 0.23 Lira
1909‘da 1 dolar = 0.23 Lira
1912’de 1 dolar = 0.23 Lira
1915’te 1 dolar  = 0.23 Lira
1918’de 1 dolar = 0.18 Lira
1921’de 1 dolar = 0.27 Lira

Cumhuriyet donemi:

1923’de 1 dolar = 1.67 Lira
1924’de 1 dolar = 1.93 Lira
1927’de 1 dolar = 1.96 Lira
1930’da 1 dolar = 2.13 Lira
1933’de 1 dolar = 1.66 Lira
1936’da 1 dolar = 1.26 Lira
1939’da 1 dolar = 1.28 Lira
1942’de 1 dolar = 1.30 Lira
1945’de 1 dolar = 1.80 Lira
1950’de 1 dolar = 2.80 Lira
1955’te 1 dolar = 2.80 Lira
01 Haziran 1960’ta 1 dolar = 9.00 Lira
1966’de 1 dolar = 9.00 Lira
1970’te 1 dolar = 14.85 Lira
1980’de 1 dolar = 70 Lira
1981’de 1 dolar = 100 Lira
1984’te 1 dolar = 442 Lira
1993’te 1 dolar = 10,000 Lira
1995’te 1 dolar = 50,000 Lira
2000’de 1 Dolar = 672,000 Lira
2001’de 1 dolar = 1,500.000 Lira
2005’te 1 dolar = 1,340,790 Lira
2009’da 1 dolar = 1.32 Lira
2014’te 1 dolar = 1.32 Lira
Bugun (29 Haziran-2016) 1 dolar  = 2.9 Lira

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder